Thăm và làm việc với Lãnh đạo Cấp Cao

Tổng Bí thư Đỗ Mười với Cựu Chiến binh Việt Nam

tại Đại Hội CCBVN Lần thứ 2


 

Thăm và làm việc tại Nhà riêng

Chủ tịch Nước CHXHCNVN Nguyễn Minh Triết


 

Thăm và làm việc tại Nhà riêng

Thủ Tướng Chính phủ Nước CHXHCNVN Nguyễn Tấn Dũng


 

Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu

tại Đại Hội liên đoàn Luật sư Việt Nam lần thứ nhất


 

Thăm và làm việc tại Nhà riêng

ông Phạm Thế Duyệt - Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam

 


 

Các Tướng lĩnh của Bộ Quốc Phòng và lãnh đạo

Bộ LĐTB&XH; Bộ Y Tế; Bộ Nông Nghiệp phát triển Nông Thôn,

Đoàn TNCS HCM tham dự đại hội CCBVN lần thứ 2 tại Hà Nội

  


 

Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phú Bình

Chủ nhiệm Uỷ Ban về người Việt Nam ở nước ngoài gặp gỡ và chúc tết Kiều bào

  


 

HLL người Việt Nam ở nước ngoài, Văn phòng TW Đảng, Chính phủ,

VKSNDTC, Bộ Tư Pháp toạ đàm về giải quyết khiếu nại tố cáo của Kiều bào