Pháp luật về Luật sư

Nghị Định 131/2008/NĐ-CP

 

Số văn bản

131

Ký hiệu

2008/NĐ-CP

Ngày ban hành

31/12/2008

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định


  File đính kèm  


 


Thông Tư liên tịch 66/2007/TTLT-BTC-BTP

Số văn bản

66

Ký hiệu

2007/TTLT-BTC-BTP

Ngày ban hành

19/06/2007

Người ký

Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Thế Liên

Trích yếu

Hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp

Phân loại

Thông tư liên tịch


  File đính kèm


 

Thông tư 02/2007/TT-BTP

Số văn bản

2

Ký hiệu

2007/TT- BTP

Ngày ban hành

25/04/2007

Người ký

Uông Chu Lưu

Trích yếu

Hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư

Cơ quan ban hành

Bộ Tư pháp

Phân loại

Thông tư  File đính kèm


 

Nghị Định 76/2006/NĐ-CP

Số văn bản

76

Ký hiệu

2006/NĐ-CP

Ngày ban hành

02/08/2006

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định  File đính kèm


 

Nghị định 28/2007

Số văn bản

28

Ký hiệu

2007/NĐ-CP

Ngày ban hành

26/02/2007

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định  File đính kèm


 


Luật luật sư

 

Số văn bản

65

Ký hiệu

2006/QH11

Ngày ban hành

12/07/2006

Người ký

Nguyễn Phú Trọng

Trích yếu

Luật Luật sư

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật


  File đính kèm