Thăm và làm việc tại Đài Loan

Làm việc với Uỷ ban Kiều vụ - Bộ Ngoại giao Đài Loan


 

Làm việc với Cục Di dân quản lý Xuất nhập cảnh

Bộ Nội Chính Đài Loan


 

Làm việc với Cơ quan Viện Kiểm Sát

Bộ Tư Pháp Đài Loan


 

Làm việc với Bộ Lao Động Đài Loan


 

Làm việc với Cảnh sát Interpol Đài Loan

  


 

Dự Hội nghị Các doanh nghiệp Đài Loan

 


 

Thăm toà nhà Thủ Tướng Chính phủ Đài Loan

 


 

Thăm Bảo tàng Tưởng Giới Thạch