Thăm và làm việc tại Châu Âu

Tham dự Hội thảo World Vietnamese (WV) tại Paris


 

Ông Trần Quang Hoan - Đại sứ Việt Nam tại Anh Quốc

gặp gỡ ở Sân bay Roi-xi Sác-lơ Đờ Gôn Pa-ri


 

Đang trò chuyện với Cảnh sát Ý làm nhiệm vụ

tại khu vực Toà Thánh Vaticang ở ITALY


 

Bên bờ biển Địa Trung Hải - Tây Ban Nha


 

Nhà Thờ tại Tây Ban Nha